Limity cenowe na I kwartał 2014 r.

Znamy już wysokość limitów cenowych w rządowym programie Mieszkanie Dla Młodych (MdM) na pierwszy kwartał 2014 roku.

Z uwagi na to, że Senat nie zgłosił poprawek do projektu ustawy, która powołuje do życia program MdM, wiemy już, że dopłaty nie obejmą rynku wtórnego nieruchomości. Ustawa ma wejść w życie od nowego roku, a już teraz znamy niemal wszystkie limity cenowe na pierwsze trzy miesiące 2014 roku.

Przypomnijmy, że jednym z głównych warunków uczestnictwa w programie MdM jest to, by cena mieszkania nie przekroczyła wskaźnika określonego dla danej lokalizacji. Ustawodawca określa, że nieprzekraczalny limit ceny 1 m² powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania jest określany na podstawie średniej arytmetycznej dwóch ostatnich ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanego przez poszczególnych wojewodów, obowiązującego dla danej gminy, pomnożona przez współczynnik 1,1.


Należy brać pod uwagę fakt, że powyższy wskaźnik obliczeniowy ustalany będzie zależnie od trzech rodzajów lokalizacji – brana pod uwagę będzie:

  • średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku wojewódzkiego – w przypadku tych miast;
  • średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie – w przypadku tych gmin;
  • średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa i 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak niż 120% wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie – w przypadku gmin sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

JAK OBLICZYĆ WSKAŹNIK KSZTAŁTUJĄCY LIMITY CENOWE W PROGRAMIE MDM?

Przykładowo, chcemy zakupić mieszkanie w Warszawie. Limity cen MdM za I kwartał 2014 roku dla Warszawy obliczamy następująco:

Wartości wskaźników kosztu odtworzenia m² dla m. st. Warszawy ustala wojewoda mazowiecki w częstotliwości dwa razy w roku na okres 6 miesięcy. Wyliczenie wojewody następuje na podstawie przeciętnego kosztu budowy 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, określonego przez Urząd Statystyczny w Warszawie, oraz zwiększonego o wartość robót wykończeniowych.

Danych nt. ostatnich 2 wartości wskaźników kosztu odtworzenia m² należy szukać m.in. na stronach internetowych wojewody, w naszym przypadku wojewody mazowieckiego.

Bierzemy zatem pod uwagę dwa ostatnie wskaźniki dla Warszawy: 5 258 zł i 5 405 zł

Wyliczamy ich średnią arytmetyczną poprzez dodanie ich do siebie i podzielenie przez 2, co daje: 5 331,5 zł, a następnie otrzymaną wartość pomnażamy przez współczynnik 1,1. co daje nam wartość: 5 864,65 zł.

Otrzymana wartość jest limitem cenowym za 1 m² powierzchni użytkowej dla budynków mieszkalnych. Oznacza to, że jeżeli zamierzamy zakupić mieszkanie w Warszawie z pomocą programu MdM, maksymalna kwota, jaką możemy wydać za 1 m ² wynosi 5 864,65 zł.

KONTROWERSJE

Choć limity cenowe obliczane są obecnie na podstawie przemnożenia przez współczynnik  1,1 średniej wartości dwóch ostatnich wskaźników kosztu odtworzenia metra kw. (a nie równej tej średniej, jak pierwotnie zakładano), to mimo tego na obszarach dużych miast ceny rynkowe za metr kw. w standardzie deweloperskim są znacznie wyższe, co może stanowić problem z zakupem takiego mieszkania z zachowaniem limitu cenowego.

Oznacza to, że najprawdopodobniej z pomocy programu MdM korzystać będą osoby z terenów, na których ceny mieszkań u deweloperów będą zbliżone do wartości limitów określanych na podstawie powyższych wyliczeń. Zazwyczaj będą to mniejsze miejscowości bądź peryferia dużych miast. Także użyte materiały przy budowie tego typu mieszkań, spełniających kryteria MdM, będą niższej jakości, by sprostać sztywnym wymogom limitów cenowych, co w konsekwencji może obniżyć komfort własnych wymarzonych czterech kątów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>