Limity cenowe w II kwartale 2014 roku

mdm-open-finance1 kwietnia zaczęły obowiązywać nowe limity cenowe w programie Mieszkanie dla Młodych. Jak można było przypuszczać większość Urzędów Wojewódzkich zdecydowała się zwiększyć wartość wskaźników odtworzeniowych 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych co ma bezpośrednio wpływ na limity obowiązujące cen przy dofinansowaniu.

 

Czytaj dalej

Podsumowanie pierwszego miesiąca Programu Mieszkanie dla Młodych

Pierwszy miesiąc MdM

Pierwszy miesiąc MdM

Program Mieszkanie dla Młodych funkcjonuje od miesiąca. Jakie jest zainteresowanie, jak wielu chętnych postanowiło złożyć wniosek w pierwszych dniach obowiązywania programu MdM? Jak wygląda oferta bankowa?

Bank Gospodarstwa Krajowego podał trochę danych w połowie stycznia. Potwierdził wpłynięcie 400 wniosków o dopłatę do kredytu za zakup mieszkania w ramach MdM. Zaakceptowanych zostało 150 wniosków o wartości ponad 3 mln 200 tys. zł. Najwięcej wniosków przyznano kredytobiorcom, którzy zamieszkują w następujące województwa: wielkopolskie – 28, pomorskie – 16, mazowieckie – 14, warmińsko-mazurskie – 13, łódzkie – 11.

Jak zatem widać, zainteresowanie może okazać się dość duże. Eksperci podkreślają, że jeśli taka dynamika się utrzyma lub jeszcze zwiększy to w połowie roku może zabraknąć środków, które przewidziane są na rok 2014. Będzie to skutkowało zatrzymaniem dofinansowania, bowiem jak wiadomo z zapisów ustawy, w przypadku przekroczenia ustalonej kwoty dopłat, program Mieszkanie dla Młodych będzie wstrzymany do roku następnego.


Podsumowując pierwszy miesiąc obowiązywania programu MdM należy także wspomnieć o ofercie bankowej. W grudniu 2013 roku, przed startem programu, do Banku Gospodarstwa Krajowego (bank, który nadzoruje działanie programu MdM) zgłosiły się pierwsze dwa banki w celu podpisania umowy o współpracę przy udzielaniu kredytów z rządowym dofinansowaniem. Były to PKO BP oraz Pekao SA. Możliwość składania wniosków w tych bankach wystartowała 2 stycznia 2014. Kolejne banki podpisały umowy w połowie stycznia, natomiast możliwość składania wniosków oraz szczegółowe oferty poznamy już za kilka dni, a w innych przypadkach za kilkanaście dni.

Do banków, które do tej pory zdecydowały się udzielać kredytów z rządową dopłatą należą wspomniane już PKO BP, Pekao SA oraz Getin Noble Bank, BOŚ Bank, Alior Bank, SGB Bank oraz Bank BPS. Jakiś czas temu wiceminister Piotr Styczeń zaznaczył, że najważniejsze dla funkcjonowania programu mieszkanie dla Młodych jest przystąpienie banków, które posiadają liczną sieć placówek w całym kraju. Wiceminister prognozował również, że liczba banków zainteresowanych współpracą z BGK w ramach programu MdM powinna wynieść przynajmniej tyle, ile w zakończonym już programie wsparcia Rodzina Na Swoim. Docelowo mówi się o kilkunastu bankach.

W mediach słychać wciąż głosy o limitach cenowych, które w niektórych województwach zupełnie nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji na rynku nieruchomości. Chodzi tu głównie o Warszawę, Wrocław czy np. Kraków, gdzie odsetek dostępnych mieszkań spełniających wymogi programu Mieszkanie dla Młodych wynosi zaledwie 5%. Przykładowo w Gdańsku, Lublinie albo w Łodzi, stanowią one ponad połowę rynku deweloperskiego. Natomiast w Bydgoszczy do programu kwalifikuje się aż 95% mieszkań na rynku.

Może to skutkować różnym podejściem deweloperów do zaistniałej sytuacji. W przypadku zaniżonych limitów cenowych deweloperzy być może obniżą ceny mieszkań, bądź będą na początku promować mieszkania w gorszych lokalizacjach. W odwrotnym przypadku być może pokuszą się o podwyżkę cen za metr kwadratowy.

Póki co, program Mieszkanie dla Młodych cieszy się sporym zainteresowaniem. Z pewnością wpływ na taką sytuację ma również fakt, że jest to drugi program wsparcia (po Rodzinie na Swoim) i zarówno beneficjenci, ale przede wszystkim rząd oraz banki posiadają pewne doświadczenia, które ułatwiają zarządzanie obecnym programem – MdM.

Start programu Mieszkanie dla Młodych

Program Mieszkanie dla Młodych wystartował 1 stycznia 2014 roku. Dzień później można było składać pierwsze wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego wsparcia MdM.

W połowie grudnia 2013 roku bank BGK, czyli bank, który wraz z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju jest odpowiedzialny za realizację programu MDM, podpisał pierwsze umowy o współpracy z dwoma instytucjami kredytującymi, czyli innymi bankami.

Porozumienie zostało na razie nawiązane z bankiem PKO BP oraz z bankiem Pekao SA. Jak jednak wspominał Bogusław Białowąs z BGK, zainteresowanych jest co najmniej kilkanaście banków prowadzących działalność w kraju. Są one w trakcie przygotowywania odpowiednich produktów, zgodnych z wytycznymi programu.

Wiceminister Piotr Styczeń jeszcze w grudniu skomentował, że istotne jest jak najszybsze przystąpienie dużych banków, takich, które posiadają placówki w całym kraju i będą mogły objąć jak największą liczbę potencjalnych beneficjentów programu Mieszkanie dla Młodych. Udało się to zorganizować i jedne z największych banków w Polsce przyjmują już wnioski o finansowe wsparcie przy zakupie mieszkania.

Listę banków posiadających w swojej ofercie kredyty w ramach wsparcia MdM będziemy aktualizować na bieżąco.

Limity cenowe na I kwartał 2014 r.

Znamy już wysokość limitów cenowych w rządowym programie Mieszkanie Dla Młodych (MdM) na pierwszy kwartał 2014 roku.

Z uwagi na to, że Senat nie zgłosił poprawek do projektu ustawy, która powołuje do życia program MdM, wiemy już, że dopłaty nie obejmą rynku wtórnego nieruchomości. Ustawa ma wejść w życie od nowego roku, a już teraz znamy niemal wszystkie limity cenowe na pierwsze trzy miesiące 2014 roku.

Przypomnijmy, że jednym z głównych warunków uczestnictwa w programie MdM jest to, by cena mieszkania nie przekroczyła wskaźnika określonego dla danej lokalizacji. Ustawodawca określa, że nieprzekraczalny limit ceny 1 m² powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania jest określany na podstawie średniej arytmetycznej dwóch ostatnich ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanego przez poszczególnych wojewodów, obowiązującego dla danej gminy, pomnożona przez współczynnik 1,1.


Należy brać pod uwagę fakt, że powyższy wskaźnik obliczeniowy ustalany będzie zależnie od trzech rodzajów lokalizacji – brana pod uwagę będzie:

  • średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku wojewódzkiego – w przypadku tych miast;
  • średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie – w przypadku tych gmin;
  • średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa i 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak niż 120% wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie – w przypadku gmin sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

JAK OBLICZYĆ WSKAŹNIK KSZTAŁTUJĄCY LIMITY CENOWE W PROGRAMIE MDM?

Przykładowo, chcemy zakupić mieszkanie w Warszawie. Limity cen MdM za I kwartał 2014 roku dla Warszawy obliczamy następująco:

Wartości wskaźników kosztu odtworzenia m² dla m. st. Warszawy ustala wojewoda mazowiecki w częstotliwości dwa razy w roku na okres 6 miesięcy. Wyliczenie wojewody następuje na podstawie przeciętnego kosztu budowy 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, określonego przez Urząd Statystyczny w Warszawie, oraz zwiększonego o wartość robót wykończeniowych.

Danych nt. ostatnich 2 wartości wskaźników kosztu odtworzenia m² należy szukać m.in. na stronach internetowych wojewody, w naszym przypadku wojewody mazowieckiego.

Bierzemy zatem pod uwagę dwa ostatnie wskaźniki dla Warszawy: 5 258 zł i 5 405 zł

Wyliczamy ich średnią arytmetyczną poprzez dodanie ich do siebie i podzielenie przez 2, co daje: 5 331,5 zł, a następnie otrzymaną wartość pomnażamy przez współczynnik 1,1. co daje nam wartość: 5 864,65 zł.

Otrzymana wartość jest limitem cenowym za 1 m² powierzchni użytkowej dla budynków mieszkalnych. Oznacza to, że jeżeli zamierzamy zakupić mieszkanie w Warszawie z pomocą programu MdM, maksymalna kwota, jaką możemy wydać za 1 m ² wynosi 5 864,65 zł.

KONTROWERSJE

Choć limity cenowe obliczane są obecnie na podstawie przemnożenia przez współczynnik  1,1 średniej wartości dwóch ostatnich wskaźników kosztu odtworzenia metra kw. (a nie równej tej średniej, jak pierwotnie zakładano), to mimo tego na obszarach dużych miast ceny rynkowe za metr kw. w standardzie deweloperskim są znacznie wyższe, co może stanowić problem z zakupem takiego mieszkania z zachowaniem limitu cenowego.

Oznacza to, że najprawdopodobniej z pomocy programu MdM korzystać będą osoby z terenów, na których ceny mieszkań u deweloperów będą zbliżone do wartości limitów określanych na podstawie powyższych wyliczeń. Zazwyczaj będą to mniejsze miejscowości bądź peryferia dużych miast. Także użyte materiały przy budowie tego typu mieszkań, spełniających kryteria MdM, będą niższej jakości, by sprostać sztywnym wymogom limitów cenowych, co w konsekwencji może obniżyć komfort własnych wymarzonych czterech kątów.

Mieszkanie dla Młodych podpisane przez Prezydenta

W połowie października ustawa Mieszkanie dla Młodych trafiła do Senatu. Została zatwierdzona bez żadnych poprawek podczas głosowania, w którym 52 senatorów było za, 10 senatorów przeciw, a 26 wstrzymało się od głosu. Po uchwaleniu w Senacie, ustawa trafiła na biurko prezydenta Bronisława Komorowskiego.


31 października 2013 roku prezydent podpisał ustawę Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z obowiązującym prawem ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia. Jak możemy się spodziewać, w dniu 1 stycznia 2014 roku będzie można składać pierwsze wnioski o dofinansowanie zakupu mieszkania w ramach programu MdM.

Ustawa Mieszkanie dla Młodych uchwalona

program mdmW ostatnim tygodniu sporo wydarzyło się w kwestii programu Mieszkanie dla Młodych. Dnia 25 września 2013 roku odbyło się w Sejmie drugie czytanie projektu Ustawy Mieszkanie dla Młodych, a dwa dni później ustawa została uchwalona.

W środę, 25 września, debata była dość żywiołowa, bowiem cała opozycja próbowała przeforsować swoje postulaty dotyczące zakresu działania programu MdM. Mowa tutaj o rozszerzeniu dopłat również na rynek wtórny, bowiem do tej pory jak wiemy, projekt ustawy przewidywał dopłaty tylko do mieszkań z rynku pierwotnego. Możliwość wprowadzenia w życie takiej poprawki była dość prawdopodobna z racji tego, że po wystąpieniach posłów z PSL-u można było odnieść wrażenie poparcia dla tego pomysłu. Oczywiście za takim pomysłem opowiadała się zgodnie cała opozycja, tj. PIS, Solidarna Polska, SLD oraz Ruch Palikota.


Podczas debaty ze strony opozycji padały zarzuty, że ustawa Mieszkanie dla Młodych w proponowanym przez koalicję rządzącą kształcie jest jawnym wspieraniem branży deweloperskiej. Na wszystkie te zarzuty, posłowie PO w tym Krystyna Skowrońska, odpowiadali, że program MDM będzie wspierał tylko rynek pierwotny, bowiem dopłaty do nowych mieszkań będą generować większe przychody z tytułu podatku VAT na materiały budowlane, które będą potrzebne do budowy nowych lokali. W skrócie, posłowie partii rządzącej uważają, że Mieszkanie dla Młodych ożywi branżę budowlaną, która z kolei pozytywnie wpłynie i pociągnie za sobą kolejne sektory gospodarki. Opozycja jednak zgodnie twierdziła, że skierowanie dopłat tylko do rynku pierwotnego ogranicza możliwość skorzystania z subwencji dużej grupie możliwych beneficjentów zamieszkujących tereny mniejszych miast i miejscowości, gdzie rynek deweloperski w zasadzie nie istnieje.

Dwa dni później, tj. w piątek 27 września 2013 roku Sejm uchwalił ustawę Mieszkanie dla Młodych. Program dopłat obejmował będzie, tak jak wcześniej zakładano, tylko rynek pierwotny. Co ważne dotyczył będzie zarówno mieszkań jak i domów jednorodzinnych. Za przyjęciem ustawy Mieszkanie dla Młodych było 258 posłów, przeciw było6, a176 wstrzymało się od głosu.

Decyzję taką z zadowoleniem przyjmują przedstawiciele rynku deweloperów i tłumaczą, że jeśli kogoś nie będzie stać na samodzielny zakup mieszkania, prawdopodobnie już nie długo będzie mógł wynająć mieszkanie z finansową pomocą Państwa.

Piotr Styczeń wiceminister budownictwa w rządzie PO-PSL zapowiedział, że środki jakie będą przeznaczone na działanie programu MdM w przeciągu 5 lat będą wynosić odpowiednio:

  • 2014 r. – 600 mln zł
  • 2015 r. – 715 mln zł
  • 2016 r. – 730 mln zł
  • 2017 r. – 746 mln zł
  • 2018 r. – 762 mln zł

Rząd zastrzega, że w przypadku dużego zainteresowania dopłatami, przekraczającego przewidziane środki finansowe w danym roku, program Mieszkanie dla Młodych może być przystopowany do kolejnego roku kalendarzowego.

MdM obejmie również domy jednorodzinne

Zewsząd dobiegają nas pozytywne informacje, że również zakup i budowa domu zostaną objęte dopłatą Mieszkanie dla Młodych. Na jakich zasadach i w jakim kształcie możemy liczyć na wsparcie przy wznoszeniu, bądź zakupie nowego domu jednorodzinnego?

Czytaj dalej

Mieszkanie Dla Młodych coraz bliżej!

Mamy dobrą nowinę dla Młodych Ludzi – 14 maja 2013 r. rząd przyjął projekt ustawy o dofinansowaniu do pierwszego mieszkania. Program, o którym mowa -„Mieszkanie dla Młodych” zacząłby obowiązywać od początku przyszłego roku – 1 stycznia 2014 r. i jest kontynuacją już zakończonego programu Rodzina na Swoim. Przybliżone czas trwania MdM to prawie 5 lat – do 30 września 2018 r., a koszt, jaki poniesie państwo to 3,227 mld zł. Najprawdopodobniej część pieniędzy będzie pochodzić z wygaszonego systemu zwrotu podatku VAT od osób fizycznych. Z dopłat będzie mogło skorzystać około 115 tyś beneficjentów. Program ma na celu stymulowanie gospodarki poprzez uruchamianie nowych inwestycji tworzących miejsca pracy. Rząd obwieścił, że do końca lipca chce, aby projekt został zatwierdzony przez Sejm. Wypłaty będzie udzielał Bank Gospodarstwa Krajowego.

Czytaj dalej

Minister transportu: Program Mieszkanie dla Młodych ruszy od 2014 roku

W czasie wystąpienia w Sejmie Minister transportu Sławomir Nowak wypowiedział się na temat nowego programu Mieszkanie dla Młodych. Oświadczył, że program ruszy już początkiem przyszłego roku – 1 stycznia 2014 roku. Warto przypomnieć, że dopłata zastąpi swojego poprzednika Rodzinę na Swoim, który skończył się końcem 2012 roku.

Czytaj dalej